CENNÍK:

Ceny stanovujeme dohodou s klientom po obhliadke priestorov a zistení rozsahu požadovaných činností.
Stanovenie ceny jednotlivej služby dokladujeme kalkuláciou.
Sme platiteľmi DPH.